Trang chủ    Dự án    Sàn treo Platform

Gondola BMU-Cradles

There are many types of Cradles:
    1) One Man Power Cradle ( Lồng BMU-Cradle tự leo 120 kg )
    2) Two Man Power Cradle ( Lồng BMU-Cradle tự leo 240 kg )
    3) Articulated Power Cradle  

    4) ZLP Platform ( Suspension flatform, sàn treo di động )

Solo Power Chair Two Man Cradle
   

1)    Solo Power Chair : ( Loại Ghế )

Tính năng tiêu chuẩn:

- Vận hành bằng Palang điện kiểu rút cáp

- Điện áp làm việc 1P hoặc 3P

- Thiết bị an toàn bảo vệ quá tốc độ với điện khóa liên động

- Giới hạn hành trình lên/xuống

- Hệ thống hạ khẩn cấp trong trường hợp mất điện

- Chiều cao làm việc tới 50 mét với máy tự động thu dây cáp

- Tốc độ lên xuống: 8.5 m / phút.

- Cáp và hệ thống treo dây an toàn:        Ø 8.4mm (52.3kN)

- Dây đai an toàn

- Hộp nút điều khiển giữ để chạy "lên / xuống"  

- Dừng khẩn cấp

- 'Power-on' đèn báo

- Bảo vệ nhiệt cho cuộn dây động cơ

- Bảo vệ mất pha đối với động cơ điện 3P

- Tải trọng làm việc an toàn: 120 kg

2)    Two Man Power Cradle ( Loại lồng thao tác BMU Cradle):

Tính năng tiêu chuẩn:

- Vận hành bằng Palang điện kiểu rút cáp

- Điện áp làm việc 1P hoặc 3P

- Thiết bị an toàn bảo vệ quá tốc độ với điện khóa liên động

- Giới hạn hành trình lên/xuống

- Hệ thống hạ khẩn cấp trong trường hợp mất điện

- Chiều cao làm việc tới 125 mét với 02 máy tự động thu dây cáp hai bên (Twin-drum)

- Tốc độ lên xuống: 8.5 m / phút.

- Cáp và hệ thống treo dây an toàn:             Ø 8.4mm (52.3kN)

- Dây đai an toàn

- Hộp nút điều khiển giữ để chạy "lên / xuống" 

- Dừng khẩn cấp

- 'Power-on' đèn báo

- Bảo vệ nhiệt cho cuộn dây động cơ

-  Bảo vệ mất pha đối với động cơ điện 3P

-  Tải trọng làm việc an toàn: 250 kg

3)    Articulated Power Cradle :
Dựa vào nền tảng BMU cradle ở trên, chúng tôi phát triển một loại lồng thao tác có thể tiếp xúc với các phần lỗm vào của tòa nhà với khoang cách lớn nhất là 3 mét:

-  Kết hợp xi lanh thủy lực và đối trọng

-  Hệ thống lồng BMU-Cradle thu vào và đẩy ra bởi 01 bộ xi lanh thủy lực kép

-  Hệ thống điều khiển và bơm thủy lực đặt trong lồng BMU-Cradle, giúp người vận hành quan sát và thao tác dễ dàng hơn

4)    Solo Power Cradle : ( Loại lồng 01 người BMU WORKCAGE )

Tính năng tiêu chuẩn:

- Vận hành bằng Palang điện kiểu rút cáp

- Điện áp làm việc 1P hoặc 3P

- Thiết bị an toàn bảo vệ quá tốc độ với điện khóa liên động

- Giới hạn hành trình lên/xuống

- Hệ thống hạ khẩn cấp trong trường hợp mất điện

- Chiều cao làm việc tới 75 mét với máy tự động thu dây cáp

- Tốc độ lên xuống: 8.5 m / phút.

- Cáp và hệ thống treo dây an toàn:              Ø 8.4mm (52.3kN)

- Dây đai an toàn

- Hộp nút điều khiển giữ để chạy "lên / xuống" 

- Dừng khẩn cấp

- 'Power-on' đèn báo

- Bảo vệ nhiệt cho cuộn dây động cơ

- Bảo vệ mất pha đối với động cơ điện 3P

- Tải trọng làm việc an toàn: 150 kg

 

Liên hệ

Mr: Nghĩa      
Hotline: 0972441356                 Email : nghia.vu@megalift.com.vn    
Fax: 0462843504 Website: megalift.com.vn